Úvodní stránka > Aktuality > Komplexní polní výcvik jednotky aktivních záloh

Komplexní polní výcvik jednotky aktivních záloh

Ve dnech 15. – 22. dubna 2018 proběhl první blok cvičení jednotky aktivních záloh 73. tankového praporu ve vojenském újezdu Libavá, kterého se zúčastnilo 38 příslušníků aktivní zálohy a jeden příslušník AZ z velitelství 7. mb.

Den nástupu aktivních záloh (AZ) byl naplánován na neděli, neboť před zahájením výcviku je potřeba provést mandatorních školení pro všechny účastníky cvičení a splnit tak podmínky potřebné před zahájením samotného výcviku. Řidiči absolvovali kromě školení také přezkoušení z pravidel silničního provozu a praktický výcvik ve zdravotní a technické přípravě. Ostatní se v této době účastnili výcviku v oblasti přežití a záchrany osob „SERE – úroveň A“, což je odborný požadavek, který musí splnit každý voják v činné službě.

V pondělí se jednotka zúčastnila nástupu praporu, v rámci kterého byla předána stužka se symbolem „X“ k odznaku štábního kapitána Václava Morávka jednomu příslušníkovi jednotky AZ. Následoval výcvik v manipulaci s ručními zbraněmi, přebírání techniky
a příprava na přesun do prostoru rozmístění, který byl vzdálen přes 30 km. Tam se přesunula rota šesti tanky T-72M1 a dvěma tatrami T-815. Po příjezdu již na nic nečekali a pod vedením bývalého velitele 1. tankové roty u 73. tpr kpt. v.z. Bohdana S. začali techniku maskovat
a před západem slunce zaujmuli stanovený prostor. Ostatní navázali na nedělní zaměstnání z přežití a nouzově bivakovali venku.

Taktická příprava roty AZ probíhala i následující den, kdy četa zabezpečení působila jako OPFOR pro dvě tankové čety rozestavěné ve svých postaveních. Odpoledne pak následoval přesun po četách pod taktickým námětem do srubového tábora Smilov. Během přesunu čety zdolávali zátarasy, reagovali na kontakt s nepřítelem a byli vystaveni dělostřeleckému přepadu.

Další dva dny se nesly ve střelecké přípravě, kdy rota plnila cvičení střeleb jak z ručních, tak i lafetovaných zbraní. Četa zabezpečení během střeleb z tanku podstoupila 20 km přesun s dílčími pracovišti.

V rámci vyhodnocení velitel roty AZ kpt. Milan M. řekl: „Jsem rád, že jsme se sešli na tomto cvičení v rekordním počtu, a že dosažené výsledky v oblasti výcviku se blíží výsledkům profesionálních vojáků a v případě potřeby doplnění osádek budeme plnohodnotnými členy týmu 73. tpr.“

V letošním roce již úspěšně absolvovalo 10 příslušníků roty kurz „Velitel (střelec) tanku“ a dalších 7 podstoupí v měsících červen a listopad kurz pro řidiče pásových vozidel. Oba tyto kurzy jsou organizovány Velitelstvím výcviku VA jako externí a provádí je 73. tpr vlastními silami a prostředky. Druhý blok rotního vyvedení je naplánován na listopad letošního roku.

Autor: náčelník skupiny AZ, npor. Jiří Procházka

Fotogalerie

Nahoru