Úvodní stránka > Aktuality > Kurz velitelů a střelců tanku

Kurz velitelů a střelců tanku

V Přáslavických kasárnách proběhl ve dnech 12. června – 20. července 2017 další kurz velitelů a střelců tanku. Velitelem kurzu byl nrtm. Svačina - instruktor skupiny bojové přípravy praporu. Celkem se zúčastnilo 8 vojáků z řad profesionálů tankového praporu a 4 příslušníci tankové roty aktivních záloh.

Kurz střelců T-72M4CZ je u praporu organizován každý rok v závislosti na počtu nově příchozích příslušníků tankových rot praporu. Tankové nováčky tak čekalo obrovské množství informací, nezbytně nutných k zvládnutí ovládání věžového kompletu modernizovaného tanku T-72M4CZ. Kurz byl koncipován tak, aby se noví tankisté naučili efektivně využívat všechny schopnosti zbraňového kompletu a systému řízení palby. Zvládnutí těchto dovedností je nezbytné pro efektivní vedení bojové činnosti a případně i pro přežití tanku na moderním bojišti. Po celou dobu byli účastníkům kurzu mentory 4 instruktoři z tankových rot. Jedná se o profesionály tankové odbornosti, kteří mají mnohaletou zkušenost s modernizovanými tanky.

Poslední týden kurzu byl věnován závěrečným zkouškám, které byly rozděleny na teoretickou a praktickou část. Každý jednotlivec odpovídal na dvě otázky, na jejichž zodpovězení měl 15-20 minut podle jejich rozsahu. Poté už nezbývalo než nové vědomosti a dovednosti nových tankistů ověřit střelbou na střelnici bojových vozidel. Reálná střelba z tanku byla opravdovou výzvou pro mnohé frekventanty i po několika hodinách nácviků na střeleckých trenažérech. Proto v první fázi tankisté prováděli střelbu pomocí vložné zbraně vz. 85 ráže 14,5 mm. Tato zbraň se vkládá do vývrtu hlavně kanonu a tím, že se ke střelbě používá střelivo menší ráže, nedochází při výcviku k opotřebení hlavní zbraně tanku a zároveň se ušetří značné množství finančních prostředků. Po splnění úkolů této fáze, byli nováčci způsobilí k vedení střelby plnou ráží - tj. munice ráže 125 mm. Pro kurzanty to byl nezapomenutelný zážitek. Všechny terče na střelnici byly zasaženy a cíl střeleb splněn. Celý výcvik probíhal za tropického počasí, kdy se teploty pohybovaly okolo hodnoty 34 stupňů Celsia. Čerstvé absolventy po návratu do posádky čekala náročná údržba techniky a zbraní, která je nedílnou součástí výcviku našich jednotek.

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu předal mladým tankistům velitel praporu pplk. Ján Kerdík, který všem popřál hodně štěstí a úspěchů v další kariéře tankisty „ Kurz skončil, Vás však čeká náročná každodenní práce u jednotky a je na Vás, abyste dále nabyté vědomosti a dovednosti rozvíjeli. Stáváte se plnohodnotnými příslušníky osádek tanků a na Vaší práci zaleží výsledek celé jednotky.“  konstatoval na závěr podplukovník Kerdík.

Fotogalerie

Nahoru