Úvodní stránka > Aktuality > Příprava na cvičení „DUKLA SPIRIT 2017“ je téměř v polovině

Příprava na cvičení „DUKLA SPIRIT 2017“ je téměř v polovině

V týdnu 21. - 25. srpna 2017 se u  73. tankového praporu v posádce Přáslavice a v Centru simulačních a trenažérových technologií v Brně uskutečnila hlavní část přípravy příslušníků řídícího štábu cvičení DUKLA SPIRIT 2017. Ta byla zaměřena na prověření informačního toku, synchronizaci scénáře cvičení, přípravu rozhodčích a skupiny vyhodnocení.

Hlavním cílem však bylo dokončení příprav k provedení závěrečného nácviku cvičení DUKLA SPIRIT 2017, který  bude za účasti všech cvičících prvků proveden v prvním zářijovém týdnu letošního roku. „Zplánování a provedení cvičení DUKLA SPIRIT vytváří předpoklady pro úspěšnou certifikaci 7. brigádního úkolového uskupení v roce 2019 a je významným krokem v přípravě štábů brigád“, pronesl ve svém úvodním projevu zástupce velitele pozemních sil brigádní generál Ivo Střecha, který se jako velitel řídícího štábu tohoto cvičení srpnové přípravy osobně zúčastnil.

Cvičení DUKLA SPIRIT vyvrcholí ve dnech 2. – 6. října 2017 provedením dvoustupňového štábního nácviku 7. brigádního úkolového uskupení. Má za cíl prověřit schopnosti velitelství 7. brigádního úkolového uskupení v plánování a řízení operace a je součástí přípravy tohoto úkolové uskupení k certifikaci podle metodiky NATO, která je plánována na rok 2019 v rámci mezinárodního cvičení „CZECH LION 2019“. Cvičení je koncipováno jako dvoustupňové, na rozvinutých místech velení,  kde pro roli nadřízeného bylo vytvořeno cvičné velitelství Sboru rychlé reakce NATO, ve kterém jsou vedle 7. mechanizované brigády zařazeni příslušníci velitelství a podřízených útvarů pozemních sil a dalších složek Armády České republiky.  

Z důvodu vytvoření co možná nejrealističtějších podmínek pro štáb brigádního úkolového uskupení, budou poprvé u tohoto typu cvičení v rámci AČR podřízené jednotky zastoupeny nejen jejich štáby, ale i manévrovými jednotkami, které povedou bojové operace s využitím počítačové simulace v podmínkách Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně. Štáby samotné budou působit v mateřských posádkách útvarů 7. mechanizované brigády (Hranice, Přáslavice a Bučovice), vzájemně propojené standardními spojovacími prostředky. 

Příprava cvičení DUKLA SPIRIT 2017 byla fakticky zahájena již v lednu, přípravou operačního rozkazu nadřízeného, na základě kterého štáb 7. brigádního úkolového uskupení a následně štáby podřízených útvarů provedli zplánování operace a vydali své operační rozkazy. Dalším krokem bylo vytvoření struktury řídícího štábu, nadřízeného štábu  a zpracování plánu jejich přípravy. 


Text: podplukovník Ján Kerdík, 73. tankový prapor

Fotogalerie

Nahoru