Úvodní stránka > Aktuality > Rozšíření řad řidičů tanku

Rozšíření řad řidičů tanku

 

 

Ve dnech 12. 9. 2016 až 12. 10. 2016 proběhl každoroční kurz k získání oprávnění k řízení vozidel skupiny vojenská technika - pásová (dále jen V-P), pro nově příchozí řidiče bojových vozidel.

Kurz byl proveden pod záštitou Velitelství výcviku - Vojenské Akademie (VeV VA) Vyškov ve dvou částech.

První část - dvoutýdenní blok teoretické přípravy proběhl ve Vyškově, kde se noví řidiči seznámili s konstrukcí vozidla a pravidly provozu vojenské techniky.

Praktická část kurzu pak byla provedena ve VVP Libavá na Cvičišti řízení bojových vozidel (CŘBV) Libavský vrch na technice 3. tankové roty a za bedlivého dozoru technika roty rtm. Lipovského. Oproti předchozím letům, kdy k získání řidičského oprávnění skupiny V-P byl výcvik prováděn na vozidlech BVP, v tomto kurzu byly pro výcvik využity tanky T-72 M1.

Výcvik v řízení byl zaměřen na osvojení techniky jízdy s tankem a překonávání přírodních i uměle vytvořených překážek a omezených průchodů ve dne i v noci. CŘBV Libavský vrch v kombinaci s počasím, vytvořilo podmínky blížící se reálnému bojišti, takže výcvik byl po všech stránkách náročný a prověřil jak osádky, tak i připravenost techniky. 

Náročný kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou. Do sestavy praporu tak přibylo několik nových řidičů pásové techniky a jednotky tak mohou v dalším období přistoupit k výcviku v sestavě čet. 

 

 

                                                 Autor: čet. Milan Gábor

    Zdroj fotografií: archiv 73. tpr

Fotogalerie

Nahoru