Úvodní stránka > Aktuality > Společný výcvik příslušníků štábu 73. tankového praporu s vojáky 3. pěší brigády rakouské armády „DOMESTIC PROTECTOR“

Společný výcvik příslušníků štábu 73. tankového praporu s vojáky 3. pěší brigády rakouské armády „DOMESTIC PROTECTOR“

Ve dnech 15. - 19. října se příslušníci štábu 73. tankového praporu zúčastnili štábního výcviku pod názvem „Domestic Protector“, který se konal v rakouském městě Weitra. Záměrem cvičení bylo prověřit schopnosti 3. pěší brigády rakouské armády při plnění specifických úkolů spojených s ochranou obyvatelstva v rakouském hlavním městě Vídeň.

Příslušníci štábu 73. tankového praporu působili v rámci tohoto cvičení v roli řídícího štábu záložního praporu 3. pěší brigády. Plnili zde širokou škálu úkolů s využitím jak manévrových jednotek, tak i jednotek bojové podpory a to například speciálních průzkumných skupin, jednotek EOD, příslušníků vojenské policie, specialistů na ochranu proti zbraním hromadného ničení (CBRN) a týmů PSYOPS.

V rámci plnění jednotlivých fází operace byl kladen důraz na dodržování pravidel nasazení pro působení v mírové operaci. Byly procvičeny činnosti, jakými jsou ochrana obyvatel před teroristickými útoky, reakce na demonstrace, patrolování na zemi i na vodních tocích, ozbrojené doprovody při přepravě nebezpečného materiálu, nepřetržité monitorování průmyslově nebezpečných objektů a prohledávací operace. To vše s cílem stabilizovat a co nejméně ovlivnit běžný život v silně zastavěné oblasti města Vídeň.

Jednalo se o první výcvik tohoto typu organizovaný rakouskou armádou ve spolupráci s ministerstvem vnitra. „Příslušníci praporu tímto získali nemalé zkušenosti s vedením pro ně specifických činností v urbanizované oblasti a tyto nově nabité vědomosti a poznatky budou schopni zúročit při plánování a vedení dalších operací odehrávajících se v městských aglomeracích.“ zhodnotil společný výcvik náčelník štábu 73. tankového praporu mjr. Petr Baránek.

 

Autor: důstojnice skupiny plánování štábu 73. tankového praporu, poručice Marcela Bušinová

Fotogalerie

Nahoru