Úvodní stránka > Aktuality > Výcvik v centru simulačních technologií ve Vyškově

Výcvik v centru simulačních technologií ve Vyškově

V uplynulých týdnech proběhla na CSTT (Centru simulačních technologií) ve Vyškově rotní taktická cvičení (RTC) tankových rot (tr). Výcvik řídil štáb 73. tpr, který tuto příležitost využil k prověření řídící dokumentace plánovaného cvičení LIBAVEX 2018 s využitím virtuální simulace. Jako první výcvik absolvovala ve dnech 14. - 17. května 1. tr a v následujícím týdnu 21. – 25. května měla možnost realizovat svůj plán boje 3. tr.

Jedním z procvičovaných manévrů zmiňovaného cvičení bude tzv. „odejití pod tlakem“. Podstatou tohoto způsobu boje je efektivně čelit útoku nepřátelských jednotek, disponujících výraznou převahou. Bránící jednotka nesmí po určenou dobu umožnit nepříteli dosažení konkrétního prostoru koordinovaným narušováním jeho sestavy
a tempa útoku. Prověřovaní velitelé se při plánování boje snažili zvolit optimální způsob, jak tento manévr provést a téměř okamžitě pak mohli při výcviku na simulátorech prověřit úspěšnost zvolené varianty.

V průběhu výcviku řídící simulující činnost nepřítele vytvářel prostor pro rozehrání jednotlivých incidentů. Tyto incidenty mají předem stanovená kritéria plnění a slouží jako podklad pro závěrečné vyhodnocení. Rychlost rozhodovacího procesu velitelů prověřilo obdržení dílčího rozkazu v průběhu boje. Zde se hodnotila rychlost analýzy nového úkolu a vydání bojového rozkazu v omezeném čase.

Přestože byl námět pro obě jednotky stejný, způsob naplánování a následného provedení se lišil. Velitelé prokázali své znalosti a schopnost nešablonovitého plnění úkolů. Pozitivně byla vyhodnocena jejich schopnost řídit manévr za podmínek blízkých skutečnému boji. Pohyb jednotek po virtuálním bojišti zaznamenal zlepšení v plynulosti přesunů, vyhledávání nových tras a koordinaci mezi četami. Osádky vozidel pak prokázaly schopnost realizovat záměr svých velitelů a vyhledávat a efektivně ničit prostředky nepřítele. Nemalou měrou se o to zasloužila modernizace trenažerů osádek tanků.

Rotní taktická cvičení skončili úspěšně. Cvičící jednotky splnily stanovené úkoly
a řídící štáb v praxi odzkoušel realizovatelnost zpracovaného plánu. Praktické provedení RTC s bojovou střelbou pak tyto jednotky čeká v rámci cvičení LIBAVEX 2018 v srpnu letošního roku.

Nahoru