Home page > Fotogalerie > Delegace ozbrojených sil z Rwandy

Delegace ozbrojených sil z Rwandy

     Dne 18. března se u 73. tankového praporu uskutečnila oficiální návštěva zástupců rwandské armády v čele s gen. mjr. Frankem Mushyo KAMANZI. Delegaci doprovázeli Ing. Antonín ZLÍNSKÝ a Ing. Miroslav MACIGA z NÚřV MO (Národní úřad vyzbrojování Ministerstva obrany).

V úvodu návštěvy byla delegace prostřednictvím briefingu seznámena s historií, úkoly a schopnostmi 73. tankového praporu. Briefing prezentoval a následně příslušníky delegace po celou dobu návštěvy provázel zástupce velitele 73. tankového praporu mjr. Ing. Ján Kerdík společně s náčelníkem štábu 7. mechanizované brigády plk. Ctiradem GAZDOU.

Dalším bodem programu byla ukázka zbraní a techniky spojená s odborným výkladem takticko - technických dat příslušníků 73. tankového praporu. V rámci této ukázky příslušníky rwandské delegace nejvíce nadchla učebna řidičských a střeleckých simulátorů, které si sami mohli vyzkoušet.

V závěru gen. mjr. Frank Mushyo KAMANZI poděkoval velení 73. tankového praporu a společně s ostatními příslušníky delegace opustil posádku Přáslavice.

Fotogalerie

Nahoru