Úvodní stránka > Historie 1. tr Aktivních záloh

Historie 1. tr Aktivních záloh

zpět

1. tanková rota Aktivních záloh „čESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ“

 

          Historie vzniku tankové roty Aktivních záloh sahá do roku 2000, kdy byla zformována experimentální 1. mechanizovaná rota Aktivních záloh dobrovolných, aby se v praxi při výcviku vyzkoušel a „odladil“ projekt Aktivních záloh. Skupina vojáků v záloze sdružující se okolo Muzea na demarkační linii v Rokycanech spolu s členy klubu CI 5 vytvořila mechanizovanou rotu, která 11. 11. 2000 obdržela čestný název „československých legií“. Jednotka byla součástí 22. mechanizovaného praporu 2. mechanizované brigády ve Strašicích a velel ji nadporučík Václav Marhoul.

           V polovině roku 2002 vzniká ve Strašicích z 1. čety mechanizované roty 1. tanková rota Aktivních záloh dobrovolných. Ještě než stačila jednotka, složená převážně ze spolupracovníků Muzea na demarkační linii v Rokycanech, zahájit výcvik, přišly v srpnu 2002 katastrofální povodně. Příslušníci roty se okamžitě zapojili do likvidace následků záplav v obci Lnáře a Blatná. Do Lnářů se 1. tanková rota později ještě jednou vrátila v rámci operace „OBNOVA“.  Při slavnostním nástupu u příležitosti zformování 1. mechanizovaného praporu AZD 30. 11. 2002 ve Strašicích obdržela 1. tanková rota AZD čestný název Československých legií.

V období 2003-2004 prošla 1. tanková rota AZ přecvičením a výcvikem jednotlivce ve Vojenské akademii Vyškov. Slavnostního ukončení výcviku a předání certifikátů, které proběhlo 8. 10. 2004, se zúčastnilo i velení Armády České republiky v čele s tehdejším NGŠ AČR genpor. Ing. Pavlem Štefkou. Při této příležitosti dostala rota z rukou NGŠ prapor věnovaný Nadací pozemního vojska AČR, který byl v zápětí dekorován stuhou Československé obce legionářské.

          V rámci reformy ačr v roce 2003 došlo ke zrušení 2. mechanizované brigády a tanková rota aktivních záloh se stala součástí 73. tankového praporu v Přáslavicích. Do struktury praporu byla zařazena jako její 4. tanková rota. Od roku 2004 začalo velení 73. tpr. připravovat koncepci výcviku a s pomocí instruktorů z řad praporu i výcvik metodicky vedlo. Tanková rota se tak stala standardizovanou součástí 73. tpr. a prochází přípravou a výcvikem v jeho sestavě.

          Poprvé na veřejnosti prezentovaly Aktivní zálohy svůj výcvik na jaře 2004 na Dnu pozemního vojska – Bahna 2004, kdy právě příslušníci 1. tankové roty AZ „Československých legií“ předvedli krátkou samostatnou ukázku součinnosti s ženijní jednotkou Armády České republiky. Od BAHEN 2005 se tanková rota aktivních záloh zapojuje do kombinované dynamické ukázky z výcviku Společných sil AČR.

            V období 2008 – 2010 absolvovala 1. tr AZ v rámci 73. tankového praporu druhou, vyšší etapu výcviku ve stupni četa. Tanková rota AZ se mimo samostatnou střeleckou přípravu zúčastnila i společných taktických cvičení se 73. tpr, kde plnila samostatné úkoly. Výcvikový cyklus byl zakončen bojovými střelbami čet.

          Po stanovení nové koncepce AČR přijaté v Bílé knize rozhodl náčelník  Generálního štábu AČR na návrh velitele 7. mechanizované brigády v polovině roku 2011 přecvičení příslušníků tankové roty AZ na modernizované tanky T-72 M4CZ a zařazení tankové roty do sestavy 73. tpr jako rezerva praporu. Přeškolení na nové typy tanků probíhalo v letech 2012 a 2013 péčí 73. tankového praporu v Přáslavicích a ve Vyškově. Cílovým stavem bylo využívání částí jednotky AZ „výběrovým způsobem“ k doplňování organických čet mateřského 73. tpr v rámci výcviku jednotek 73. tankového praporu i mimo termíny cvičení hlavních sil 1.tr AZ.

           Po celou dobu své existence je 1. tanková rota AZ jako jedna z mála jednotek aktivních záloh na téměř plných stavech a je již nedílnou součástí 73. tankového praporu HANÁCKÉHO. Do jednotky se hlásí noví zájemci a to jak z vojáků, kteří ještě absolvovali základní vojenskou službu, nebo mladí občané ČR, kteří absolvují základní výcvik ve Vyškově. Věkový průměr roty je téměř 40 let, ale v nasazení a chuti do výcviku to není znát. Skladba v rotě zahrnuje širokou škálu profesí od dělníků, řemeslníků, řidičů, strojvůdců po ředitele a podnikatele, ale i kreslíře vojenské techniky, someliera z pivovaru či jaderného fyzika. Každý rok odcvičili záložáci minimálně 14 dní. Na jejich výcviku se podílí profesionálové ze 73. tankového praporu, kteří předávají své zkušenosti a poznatky z výcviku tankového praporu. V současné době dvě tankové čety absolvují výcvik ve stupni četa a  nováčkové ve třetí tanková četě prochází výcvikem odbornosti.

        Mnoho problémů bylo s uvolňování záložáků na cvičení ze zaměstnání. Problémy s uvolňováním zaměstnanců nejsou jen výsadou soukromé podnikatelské sféry, ale i velkých státních či polostátních organizací a mnoho záložníků si bere na cvičení raději svou zákonnou dovolenou, nebo vůbec nejede, aby nepřišli o zaměstnání.

            Mimo základní výcvik se příslušníci tankové roty AZ i se svou zástavou zúčastňují široké řady pietních a vzpomínkových akcí u příležitosti významných výročí a reprezentují aktivní zálohy a 73. tpr na domácích i zahraničních akcí Československé obce legionářské
a MO ČR. Střelecké družstvo 1. tr AZ se řadu let umisťuje na čelních pozicích při střeleckých soutěží jednotek AZ i ČsOL. Příslušníci 1. tankové roty Aktivních záloh všechny jim dané úkoly se ctí plní a úspěšně se začleňují do řad profesionálních tankových a mechanizovaných jednotek Armády České republiky.

           V rámci nově přijatého zákona č 45/2016 Sb. ze dne 13. ledna 2016 o službě vojáků v záloze a novel stávajících branných zákonů dochází i u 73. tankového praporu k navýšení rozsahu jeho aktivní zálohy a před záložáky stojí další úkoly a cíle..

 

 

                                                                                                                                                           kpt. v zál. Ing. Milan  Mojžíš

                                                                                    velitel 1. tr AZ “Československých legií“

 

Nahoru