Úvodní stránka > Aktuality > „Jdeme správným směrem“, řekl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef BEČVÁŘ

„Jdeme správným směrem“, řekl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef BEČVÁŘ

Ve dnech 11. - 12. října proběhl u 73. tankového praporu nácvik mobilizačního rozvinutí jednotky. „Cílem dvoudenního štábního nácviku je praktické seznámení s dokumentací mobilizačního rozvinování útvaru a ověření připravenosti k výstavbě a činnosti jednotlivých mobilizačních pracovišť v součinnosti s příslušníky Krajského vojenského velitelství Olomouc“ uvedl v briefingu velitel 73. tankového praporu podplukovník Ján Kerdík. 

Mobilizační nácvik samotný bychom mohli rozdělit do dvou částí. Tou první byl příjem lidí. Celá procedura začínala na kontrolně propouštěcím místě a pokračovala přes přijímací středisko osob. Po kontrole dokumentů čekalo figuranty orientační lékařské šetření, stanoviště pro příjem a rozdělení osob, vystrojení ve výstrojním skladu a přesun k přidělené jednotce.

Druhou částí byl příjem techniky. Také její první zastávkou bylo kontrolně propouštěcí místo na příjezdové komunikaci, poté již následovala kontrola technického stavu, výměna státní poznávací značky za vojenskou a doplnění pohonných hmot.

Na jednotlivých stanovištích však nešlo vše hladce. Příslušníci praporu a mobilizační pracovníci byli nuceni řešit nestandartní situace, které zahrnovaly chybějící doklady, nevyhovující technický stav vozidla, nemoc povolance atp.

„Vzhledem ke zvládnutí úkolů a cílů tohoto cvičení bude mobilizační cvičení pokračovat v dubnu příštího roku. V praxi si budeme moci vyzkoušet plnění úkolů při zvýšené bojové pohotovosti, příjem záloh a provedení bojového a odborného stmelení“ zhodnotil nácvik náčelník štábu 73. tankového praporu major Petr Baránek.

Slova majora Baránka potvrdil v samém závěru také náčelník Generálního štábu armádní generál Josef Bečvář: „ Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy tohoto nácviku. Odvedli jste skutečně dobrou práci a je zřejmé, že základní postupy a činnosti ovládáte.“

 

Autor: rtm. Helena Suralová

Zdroj fotografií: archiv 73. tpr, www.army.cz

Fotogalerie

Nahoru