Úvodní stránka > Aktuality > Kurz přežití v přírodě pro studenty Střední veřejnoprávní školy TRIVIS

Kurz přežití v přírodě pro studenty Střední veřejnoprávní školy TRIVIS

V druhé polovině května pořádala Střední škola veřejnoprávní TRIVIS Prostějov dva kurzy „Přežití v přírodě“ pro své studenty, jejichž kroky často směřují do prostředí Armády České republiky. Tyto kurzy škola pořádá pravidelně ve spolupráci se 73. tankovým praporem Přáslavice. Díky technické a personální pomoci útvaru se daří kurzy dělat velmi atraktivní, náročné a také odborně na výši.

Kurzy byly tentokrát v novém prostředí protivanovského mlýna a byly rozděleny na čtyři části: První část byla zaměřena na přesuny, včetně nočních přesunů, navigace, orientace v krajině a překonávání překážek. Hlavní náplní druhého dne byla střelecká příprava, včetně ostrých střeleb ze samopalu a pistole na střelnici v Drahanech. Třetí část kurzu byla zaměřena na lezení a slaňování, záchrana z jeskyně a překonávání vodních ploch. Čtvrtý den byl pod námětem poplachu, v rámci kterého studenti museli zvládnout evakuaci, následnou obranu tábora, skryté přesuny, chemickou přípravu, nouzové přežiti a přípravu stravy v polních podmínkách.

Všechny tyto aktivity jsme mohli kvalitně zabezpečit právě díky odborné pomoci příslušníků 73. tankového praporu Přáslavice. Chtěl bych touto cestou poděkovat Vašim příslušníkům za jejich profesionální a aktivní přístup k plnění úkolů. Svým přístupem dělají AČR velmi dobrou reklamu a stávají se našim studentům inspirací při jejich rozhodování o budoucím povolání.

Autor: Ing. Mgr. Petr Koláček (pedagog tělesné výchovy Střední veřejnoprávní školy TRIVIS)

Nahoru