Úvodní stránka > Aktuality > Kurz sebezáchovy občana - pro studenty Univerzity Karlovy fakulty FTVS, obor Ochrany obyvatelstva

Kurz sebezáchovy občana - pro studenty Univerzity Karlovy fakulty FTVS, obor Ochrany obyvatelstva

V posledním květnovém týdnu se ve vojenském výcvikovém prostoru (VVP)  Libavá uskutečnila letní část kurzu sebezáchovy občana pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor Tělesná výchova, sport, ochrana obyvatelstva. Kurz připravili a vedli instruktoři přežití 73. tankového praporu a 72. mechanizovaného praporu pod vedením rtm. Jana Šléšky.

Studenti se učili zvládat krizové situace, osvojovali si návyky nutné pro přežití  a využívat  přírody pro potřeby člověka. Součástí výuky bylo například nouzové získávání, úprava  a uskladnění vody a stravy, rozdělávání ohně pomocí improvizovaných prostředků, nebo využití základů termoregulace. Účastníci kurzu si vyzkoušeli stavbu provizorních přístřeší z přírodního materiálu a také, jaké to je, přečkat v něm nepříznivé počasí, přičemž spací pytel a karimatku nahradila izotermická fólie. Mezi další témata patřily základy topografie spojené s pohybem v těžkém terénu okolí výcvikového prostoru Libavá, jak ve dne, tak i v noci. Součástí kurzu byly i základy lezení ve skalách, poskytnutí první pomoci, stabilizace raněného, nouzová signalizace včetně přivolání záchranných prostředků s následnou záchranou SAR (Search And Rescue). Frekventanti kurzu se aktivně zapojovali do všech činností, o danou problematiku se živě zajímali a všichni kurz zdárně dokončili.

„Většina dětí a mladých lidí je v dnešní době sociálních sítí
a virtuálního světa počítačových her,  v této oblasti nesamostatná, bez potřebných znalostí a dovedností. Mohou se tak snadno dostat do situací, které by dříve považovány za mimořádné nebyly, a nevědět, jak se v nich zachovat. Na kurzech a přednáškách se snažíme, alespoň částečně tento stav napravovat. Díky zájmu a aktivitě účastníků máme okamžitou zpětnou vazbu a věříme, že je problematika kurzu Sebezáchovy občana zaujala natolik, že se budou chtít zúčastnit i navazujícího výcviku v zimních podmínkách, a především získané vědomostí šířit dál. Někteří účastníci kurzu navíc projevili zájem o vstup do ozbrojených složek ať už vstupem do aktivních záloh, či o to stát se přímo vojákem z povolání. A to je pro nás tou největší odměnou a satisfakcí. “ říká vedoucí kurzu rtm. Šléška.
 

Autor: rotmistr Jan Šléška, instruktor bojové přípravy 
 

Fotogalerie

Nahoru