Home page > Aktuality > Zdokonalovací výcvik přežití v horském prostředí

Zdokonalovací výcvik přežití v horském prostředíVýcviku v našich nejvyšších horách se brigády pod vedením instruktorů nadrotmistra Jana Šléšky a četaře Petra Stacha zúčastnili příslušníci 73. tankového praporu a 72. mechanizovaného. Cílem bylo zdokonalení cvičících v plánování a provádění taktických přesunů v náročném horském terénu jak ve dne, tak i v noci. Nedílnou součástí přesunů byla také aplikace proti sledovacích opatření. Instruktoři v rámci kurzu využili poznatky z předchozích výcviků, stejně jako zkušenosti ze zahraničních kurzů SERE britského Královského letectva či kurzu Mountain Survival v Modanu ve francouzských Alpách.

 

V rámci kurzu byl kladen důraz na poznání hraničních možností vlastního organismu v extrémních klimatických podmínkách. V počátcích výcviku museli vojáci zvolit vhodnou skladbu oblečení, tak aby udrželi optimální termoregulaci těla při náročných horských přesunech. „Jedna věc je fyzická stránka, kdy si voják ověřil, co zvládne a vydrží, druhá věc - a ta je ještě důležitější - je poznání toho, jak se vlastní tělo a celý organismus chová v mrazivých podmínkách,“ přibližuje základy přežití nadrotmistr Šléška. V extrémních podmínkách je nutné dokázat přizpůsobit oblečení aktuálním povětrnostním podmínkám a nezpotit se, protože pot v těchto případech zabíjí. Tělo by se mělo zahřát vlastním pohybem, aniž by bylo dotyčnému horko a současně nesmí pociťovat zimu.

 

V dalším průběhu výcviku se cvičící zdokonalili ve schopnosti, jak využít přírodu a její zákony tak, aby jim pomáhala a pracovala v jejich prospěch. Důležitým prvkem pro přežití v extrémních podmínkách je totiž nejen schopnost maximálně využít každodenně používaný materiál tradičním i improvizovaným způsobem. Stejně tak je potřebná znalost toho, jak čelit špatným klimatickým podmínkám bez vybavení. K tomu všemu je potřeba neztratit v nouzové situaci sebekontrolu, zachovat si pozitivní přístup i myšlení a dokázat přitom překonat řadu stresových faktorů.

 

Během kurzu došlo na stavbu sněhové jeskyně a přečkání nepříznivého počasí v jejím nitru. Nedílnou součástí byla i výuka základů vyhledávání zasypaných osob v lavině, která s pohybem v horském prostředí bezprostředně souvisí. Součástí výcviku bylo i poskytnutí první pomoci, stabilizování raněného, nouzová signalizace pro přivolání záchranných prostředků a následná evakuace.

„Kurz měl rychlý spád a někdy možná až hektické tempo, prověřující schopnost cvičících reagovat operativně či intuitivně. Potvrdilo se nám ale, že provázání více druhů technik speciálních tělesných příprav s taktickými postupy SERE činí výcvik přežití efektivnějším,“ zhodnotil proběhlý výcvik nadrotmistr Šléška.

Text: kpt. Ladislav Kabát, 7. mb
Foto: nadrotmistr Pavel Vystrčil

Nahoru