Home page > Aktuality

Aktuality

Prvních sedm dní nasazení

Publikováno: 24.3.2020 Autor: Admin

Vše šlape jak má!Vedení tankového praporu chce zabezpečit pro své vojáky co nejvhodnější zázemí po dobu celé akce. Vojáci musí být správně logisticky zabezpečeni, pro výkon náročně služby. Primární je pro nás zabezpečení zdravotnickým materiálem. Musíme mít roušky, brýle i rukavice. Přicházíme denně do kontaktu s řidiči, kteří roušky mají, ale někteří je nemají nasazené. Stále je upozorňujeme, že při kontaktu s ostatními lidmi musejí roušku používat. Zdraví je teď to nejdůležitější.

Prodloužená stáž

Publikováno: 20.3.2020 Autor: Admin

U 73. tankového praporu dbáme na získané znalosti. Důslední jsme, aby je naši vojáci uměli použít. Proto cvičíme, trénujeme a rozvíjíme se ve všech odbornostech. Proto na jednotlivých útvarech mají studenti Univerzity obrany odborné stáže.

Jsme v tom společně!

Publikováno: 18.3.2020 Autor: Admin

73. tankový „Hanácký“ prapor  byl nasazen k posílení Policie České republiky při plnění úkolů na hranicích s Polskem. Jsme specialisté. Nejlépe nám to jde s tankem a jinou bojovou technikou, ale primárně jsme vojáci.

Studenti Univerzity obrany se v rámci stáže připravují na službu u 73. tankového praporu

Publikováno: 27.2.2020 Autor: Admin

Čtyři studenti fakulty vojenského leadershipu se zúčastnili 4-týdenní stáže u 73. tankového praporu. V případě, že úspěšně absolvují státní závěrečné zkoušky, tak se v srpnu přidají do našich řad a posílí prapor. Dva bigoši, tankista a personalistka nastoupí na důstojnické pozice na jednotky a štáb útvaru.

Záložáci mají za sebou první týdenní blok výcviku v tomto roce

Publikováno: 21.2.2020 Autor: Lucie Gallová

Po celotýdenním výcviku dnes příslušníci tankové roty aktivních záloh 73. tankového praporu opět vyslečou uniformu a vrátí se zpět do svých běžných životů. Tito hrdinové totiž vykonávají svá zaměstnání jako každý jiný občan ČR.

Stránky

Nahoru